Bertmarks Förlag – redaktionell produktion (nyhetsbevakning, text, bildredigering och layout)

Årsboken Aktuellt har kommit ut sedan 1960 och beskriver det gångna nyhetsåret i text och bild. Numera utkommer den i ytterligare tre editioner: Horisont, Respons och Aha, samtliga utgivna av Bertmarks Förlag.

Tio på tolv har totalansvaret för att producera Bertmarks årsböcker hela vägen från urval till tryckfärdiga sidor. Ett omväxlande uppdrag som ger oss stor frihet att inom ramen för bokens pärmar utforma vår egen spegling av nyhetsåret (klicka på bilderna nedan för några exempel!).

 

Kunden tycker:
”Vi anlitar Tio på tolv som leverantör av all vår grafiska och redaktionella produktion till våra årsböcker. Tio på tolv levererar alltid enligt våra deadlines och dessutom med en hög kvalitet rakt igenom, från research till tryckerilämning. Vi ser Tio på tolv som en pålitlig samarbetspartner i alla led.”
Mathias Rimsby, vd Bertmarks Försäljnings AB