Strömbergs Förlag – text, statistik, faktaunderlag

Förlaget ger ut anrika publikationer som Idrottsboken och Olympiaboken som räknas som referenslitteratur inom sportens värld. Här är kraven på tillförlitlighet och ämneskunskaper extra höga.