Nationalencyklopedin/ne.se – text, faktagranskning, redaktörskap

Nyskrivning och uppdatering av artiklar i NE:s digitala uppslagsverk.
Text- och bildredigering av NE:s digitala läromedel för årskurs 7–9.