Gleerups Utbildning – redaktionell produktion (text, bild och layout/formgivning)

För Gleerups fick vi uppdraget att ta fram ett komplement till förlagets läromedel inom SO-ämnena. Varje månad presenteras ett aktuellt nyhetstema med text, bilder, kartor, grafik, tabeller etc, samt ordförklaringar och diskussionsfrågor (klicka på bilden för att se exempel!).

Ett uppdrag som kräver sinne för pedagogik och känsla för målgruppens kunskapsnivå (elever i årskurserna 7–9).