Årsböcker

Årsböcker

Bertmarks Försäljnings AB – redaktionell produktion (nyhetsbevakning, text, bildredigering och layout/formgivning) Årsboken Aktuellt har kommit ut sedan 1960 och beskriver det gångna nyhetsåret i text och bild. Numera utkommer den i ytterligare tre editioner:...