Bertmarks Försäljnings AB – redaktionell produktion (nyhetsbevakning, text, bildredigering och layout/formgivning)

Årsboken Aktuellt har kommit ut sedan 1960 och beskriver det gångna nyhetsåret i text och bild. Numera utkommer den i ytterligare tre editioner: Horisont, Respons och Aha, samtliga utgivna av Bertmarks Försäljnings AB (tidigare Bertmarks Förlag).

Tio på tolv har totalansvaret för att producera Bertmarks årsböcker hela vägen från nyhetsurval till tryckfärdiga sidor. Det här är ett omväxlande och utmanande uppdrag som ger både skribenter och formgivare stor frihet att själva utforma en sammanfattning av nyhetsåret.