Tio på tolv är en fristående redaktion med uppdrag inom förlags- och mediabranschen.

Vi brinner för kvalitet i alla led, men är också måna om att skapa snabba och effektiva redaktionella flöden.

Tio på tolv har bred kompetens inom det redaktionella området. Vår bakgrund ligger inom både journalistik och förlagsvärld. Vid behov tar vi hjälp av vårt nätverk av erfarna skribenter, idérika redaktörer och kunniga formgivare.

Vi ägnar oss gärna åt nyhetsfördjupning. Flera av våra uppdrag handlar om att skriva nutidshistoria – att sätta in aktuella händelser i större sammanhang och tidsperspektiv.

Vi jobbar gärna med både text och bild. Och ser till att smälta samman dem till en enhetlig och tilltalande form.