Aktuellt till tryck

Nyligen färdigställde vi årsboken Aktuellt 2018 på uppdrag av Bertmarks och levererade den till tryckeriet i Barcelona. Den första Aktuellt-boken gavs ut redan 1960 så årets upplaga är den 59:e årgången. Bokens innehåll sträcker sig från oktober 2017 till september...